K1 -R1 YETKİ BELGESİ

K1 YETKİ BELGESİ

slider

K1 belgesi, kamyon/kamyonet türü araç/araçlara sahip gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinin ticari maksatlı eşya taşımacılığı faaliyetlerine verilen yetki belgesidir. Bu belgede esas olan husus, taşıtların yapmış olduğu taşımacılık faaliyetinin para kazanma amacıyla yapılıyor olmasıdır. Belge alacak olan kendine çalışan nakliyeci-kamyoncu esnafı da olabilir, eşya taşımacılığında bulunmak üzere kurulmuş bir şirket de olabilir. Ancak K1 belgesinin alınmasına yönelik ve gerçek ya da tüzel vergi mükelleflerine göre farklılık gösteren şartlar mevcuttur. a.) Gerçek vergi mükellefleri yani şahıs firmalarının en az 30 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç/araçlarının olmasıdır. b.) Tüzel kişiler yani limited şirketi, kollektif şirketi, anonim şirketi veya kooperatiflerin en az 110 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç/araçlarının olması şarttır. K1 belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde, şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

R1 YETKİ BELGESİ

Ticari olarak eşya taşımacılığı alanında yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen bir yetki belgesi türüdür. Bu yetki belgesi organiztörlere verileceğinden araç eklenememektedir. Organizatör; kendi adı ile taşıma yapan kişilere taşıma yaptıranlara denmektedir. Taşıma Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, mevzuatın taşımacı kabul ettiği, Yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere organizatör denmektedir. R1 yetki belgesi sahipleri taşıma faturalarını kendi adlarına düzenlenmelidir.

slider